Miljøfokus hos Mokkaffe


Sammen kan vi gøre en forskel

Miljøet er vores allesammens ansvar, og vores handlinger i hverdagen, både små og store, betyder noget. Det har vi valgt at tænke ind i vores daglige arbejdsliv hos Mokkaffe.

Vi er meget opmærksomme på miljø i forhold til valg af emballage. Ikke mindst på éngangsservice, hygiejne­artikler og rengøringsmidler har vi fokus på at have et bionedbrydeligt og miljøbevidst sortiment, som er baseret på naturens egne materialer.

I vores hverdag arbejder vi så vidt muligt på sortering af vores affald til genbrug, for eksempel plast, pap og papir, og så lidt som muligt smides ud som affald. Og vi bruger bevidst genbrugsfiltre til miljørigtig vandbehandling på kaffeautomater.

Vi er nødt til at køre med vores varebiler, når varerne skal ud. Men vi tænker hele tiden over vores logistik, så vi kører så få kilometer som overhovedet muligt. De fleste af vores kunder besøger vi på faste ture på faste intervaller og alle kunder i samme område samtidig, så vi har så lidt kørsel som muligt mellem kunderne.

Mokkaffe tager også samfundsansvar i kaffeproduktionen.

  • Stort sortiment af bæredygtige produkter
  • Certificeret fødevaresikkerhed
  • Etiske krav til kaffeleverandører
  • Sporbarhedskrav
  • Systematisk leverandørudvælgelse
  • Råkaffen indkøbes i bulk fremfor sække
  • Der arbejdes aktivt for nedbringelse af CO₂
  • Miljøvenlig drift
  • Udfasning af miljøskadelige stoffer
  • Vores kaffekasser er af FSC certificeret pap

Valget er dit. Her kan du også vælge økologisk og bæredygtigt

Vores mission er klar: Vi vil levere kvalitetsprodukter med et højt serviceniveau - med fokus på bæredygtighed. Vi leverer de produkter, vores kunder efterspørger, men vi glæder os især, når vores kunder spørger efter økologiske og bæredygtige produkter.

I dag behøver det ikke at være en stor begrænsning af valgmuligheder at vælge økologisk. Vi har et stort udvalg af økologiske kaffeblends, teprodukter og kakaoprodukter.

Det gælder også produkter fra lande udenfor EU, der sørger for, at en EU-godkendt kontrollør jævnligt besøger plantagen og sikrer, at standarden overholdes, og at der ikke bruges kunstgødning og sprøjtemidler.

Når du vælger bæredygtigt, er du med til at sørge for, at produktionen foregår under forhold, som tager hensyn til miljøet. Samtidig er du med til at sikre, at bønderne og deres lokalsamfund får rimelige forhold.

Det røde Ø-mærke fortæl­ler, at det er de danske myndig­heder, der har ført kontrol med den virksomhed, der sidst har for­ar­bej­det, pakket eller mærket det øko­logiske produkt.

EU's økologilogo, viser det, at varen er øko­logisk og er produ­ceret samt kontrol­leret efter retnings­linjerne i EU's økologi­forordning. Det bruges på alle øko­logiske fødevarer, der færdigpakkes inden­for EU.

Fairtrade er en inter­national mærk­nings­ord­ning, der arbejder for, at bønder og arbej­dere i nogle af verdens fattigste lande får en mere fair indtægt og bedre arbejds­vilkår. Samtidig tages der hensyn til miljøet i produk­tionen.

Det nordiske Svane­mærke hjælper med at vælge miljø­bevidste produkter, vurderet ud fra et livs­cyklus­­per­spek­tiv, fra de produceres til de genbruges.

EU-miljømærket tildeles produkter og tjenester, der opfylder høje miljøs­tandarder gennem hele deres livscyklus.

FSC® cer­ti­fi­ceringen sætter stan­darden for ansvar­ligt skov­brug, miljø­­mæssigt og socialt. Det er den højeste aner­­ken­delse for træ­pro­dukter.